UN Photo/Eskinder Dembebe

UN Photo/ A. Minaev

UN Photo/Evan Schneider

UN Photo/Isaac Billy

De VN, we kunnen geen dag zonder

Op deze website vindt u informatie over De Verenigde Naties, bekeken door een onderwijsbril.

Onder Thema’s vindt u pedagogische fiches die een inzicht geven in de verschillende aspecten van de VN. Elke fiche werd geschreven door een expert. Aan elke fiche werden leerplandoelstellingen Lager Onderwijs, VOET(en)  Secundair Onderwijs en relevante links en beeldmateriaal toegevoegd.

In de rubriek Downloads vindt u recente onderwijspublicaties van de VVN. De rubriek Projecten geeft u meer info over recente projecten van de werkgroep onderwijs VVN. Tenslotte biedt de rubriek UN4YOU een snel overzicht van wat de VN zoal te bieden heeft.

 

De Verenigde Naties: daarbij denken we aan een groot gebouw in New York. Hier werken vertegenwoordigers van landen samen aan internationale akkoorden over vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en het bevorderen van mensenrechten. Naast het hoofdkantoor in New York zijn er ook kantoren in Genève, Parijs, Madrid, Naïrobi, Rome en Wenen. Het lijkt allemaal erg ver weg en ingewikkeld maar zijn de Verenigde Naties er ook voor ons?

 

We gaan op reis met het vliegtuig!

Het is slecht weer en veel mensen trekken naar verre landen waar tenminste de zon schijnt. We vertrekken vanuit Zaventem of vanuit Charleroi, en we gaan er van uit dat alles naar behoren werkt. Dat de verkeersleiding op post is, dat het vliegtuig in orde is, dat de piloot een diploma heeft... Maar binnen een kwartiertje vliegen we niet meer boven België, en straks moeten we landen op een vreemd vliegveld in weer een ander land. Zal alles daar ook in orde zijn?

Het is duidelijk dat er over de hele wereld dezelfde regels moeten zijn voor vliegverkeer, vliegtuigen, de opleiding van piloten, de uitrusting van luchthavens...

Daarvoor zorgen de Verenigde Naties, met hun Organisatie voor de Internationale Burgerluchtvaart, in het Canadese Montreal.

We sturen vanuit Spanje een ansichtkaart naar een vriend

Heb je er wel eens over nagedacht hoe wonderlijk het is dat voor het geld van  een Spaanse postzegel je kaart door de Belgische Post in jouw dorp wordt bezorgd? Door Frankrijk heen?

Daarover werden al zo'n honderdvijftig jaar geleden afspraken gemaakt. De Wereld Postunie, in de Zwitserse stad Bern, is een onderdeel van de Verenigde Naties.

We communiceren via onze smartphone met vrienden of over de hele wereld op eender welk tijdstip.

Dat lijkt allemaal heel evident vandaag maar dat kan enkel maar omdat we daar internationaal afspraken over hebben gemaakt. De Internationale Telecommunicatie-unie  (ITU) is, sinds 1947, een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. De ITU verbindt mensen over de hele wereld met elkaar. De organisatie werkt mee aan de ontwikkeling en verbetering van de telecommunicatiesystemen; ze verleent technische steun aan ontwikkelingslanden op het vlak van telecommunicatie en zoekt mee op internationaal niveau zoeken naar een bredere aanpak van telecommunicatieaangelegenheden.

We kijken naar het weerbericht

Frank De Boosere heeft uit het raam gekeken en gezien dat het regent...

Maar zo werkt het natuurlijk niet! Om te zien uit welke hoek de wind waait en om het weer voor de komende dagen te voorspellen is er een heel internationaal systeem nodig van waarnemingen en metingen, op allerlei plaatsen. En dan moeten al die gegevens nog worden doorgestuurd naar Ukkel (onze nationale weerkundige dienst) en naar de televisiezenders.

Daarvoor is een wereldwijd systeem nodig, met een voortdurende uitwisseling van meteorologische waarnemingen (over stormen, aardbevingen, tsunami's,...): de Wereld Meteorologische Organisatie van de Verenigde Naties, gevestigd in Genève.

We gaan winkelen in Brugge

Brugge staat bekend om haar prachtige binnenstad. Massa's toeristen komen er ieder jaar naar kijken, en kopen er souvenirs. Sommige winkeliers zouden misschien graag van die ouderwetse winkels af willen, ze afbreken en iets nieuws bouwen. Niets daarvan!

De Brugse binnenstad (net als de grote markt in Brussel, de Vlaamse Begijnhoven...) staat op een lijst van monumenten die door de VN-Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, UNESCO (in Parijs), zo belangrijk wordt gevonden dat er niets mee mag gebeuren en dat ze ook verzorgd moeten worden en behouden blijven. België moet daarvoor zorgen. Voor het behoud van monumenten in armere landen zamelt UNESCO zelf geld in.

In Nederland zijn enkele mensen besmet met de Mexicaanse griep.

Meteen moeten er voorzorgen worden genomen, niet alleen in Nederland zelf, maar ook in de buurlanden België en Duitsland en in andere landen. Liefst overal dezelfde maatregelen, en liefst voldoende streng. Dit is immers een gevaarlijke situatie: deze griep blijkt heel besmettelijk!  De Wereld Gezondheids Organisatie van de Verenigde Naties (in Genève) beschikt over alle nodige informatie; daar kunnen overheden terecht met alle mogelijke vragen over wat er moet worden gedaan.

Vluchtelingen

We horen vaak over vluchtelingen die wachten tot ze als vluchteling worden toegelaten in België, tot ze 'asiel' krijgen hier.

Volgens de Verenigde Naties moet je aan heel bepaalde en vastgelegde voorwaarden voldoen om als 'vluchteling' te worden erkend: je moet gevaar lopen in je eigen land.

Het Bureau van de VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) helpt vooral in de armere landen de miljoenen mensen die op de vlucht zijn voor politieke vervolging, of voor oorlogsgeweld. UNHCR zorgt eerst voor eten, water, onderdak. Later zorgt het voor een veilige terugkeer naar huis of voor vestiging in een ander, veilig land.

Hoeveel andere  situaties kun je nog bedenken waarin internationaal overleg en samenwerking gewoon heel erg nodig is?

Deze onderwijswebsite tracht je alvast te orienteren in de boeiende wereld van de Verenigde Naties en de internationale samenwerking.

 

 

Official UN Video